AVÍS LEGAL


El MONTEPIO DE CONDUCTORS MANRESA-BERGA (en endavant “MONTEPIO”) és una mutualitat de Previsió Social Voluntaria a Prima Fixa, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Foli 186, Tom 24.985, full número B-81952, inscrip. 1ª, amb el CIF G-08269144.

El domicili del Montepio es troba a Plaça Sant Jordi, nº 1, de MANRESA 08241. El telèfon de contacte és el 938776464 i la bústia de correu electrònic és: montepio@montepioconductors.cat.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

L’Usuari facilita voluntàriament les seves dades personals mitjantçant formularis en els portals del MONTEPIO, i acceptant-ne l’enviament autoritza al MONTEPIO perquè les incorpori als seus fitxers informàtics i siguin objecte del tractament automatitzat. El MONTEPIO és el titular i responsable d’aquests fitxers conforme a la normativa vigent i consta en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades.

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals facilitades per l’Usuari és poder contactar amb ell per donar resposta a les seves peticions o consultes, gestionar l’alta o modificació dels serveis que sol.liciti i la tramesa per mitjans tradicionals o electrònics d’informació sobre els serveis que ofereix el MONTEPIO.

Als formularis on es demanin dades de caràcter personal, s’assenyalaran els diferents camps que sigui imprescindible complimentar mitjançant un asterisc (*). No obstant, de conformitat amb el disposat en la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, per a la tramesa d’informacions mitjançant mitjans electrònics, se sol.licita l’autorització expressa de l’Usuari. Així, si l’Usuari no desitja que li sigui enviada informació comercial, haurà d’indicar-ho de forma expressa enviant un correu electrònic des de la mateixa bústia que es va facilitar a l’emplenar el formulari, a la bústia indicada del MONTEPIO, tot posant en l’Assumpte del missatge el següent texte: NO DESITJO REBRE INFORMACIÓ COMERCIAL.

L’Usuari titular de les dades personals podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant correu electrònic a la bústia del MONTEPIO annexant una fotocòpia del DNI.

L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se el MONTEPIO el dret a excloure dels serveis registrats a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. Per això, l’Usuari garanteix que les dades personals facilitades son verídiques i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol posterior variació.

Pel que fa a informació que sigui remesa per menors d’edat, será requisit imprescindible que el remitent hagi obtingut prèviament el consentiment patern, del tutor o representant legal perquè les dades de caràcter personal puguin ser objecte de tractament automatitzat.

El MONTEPIO garanteix la confidencialitat de les dades personals facilitades i ha adoptat les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i resta de legislació aplicable. No obstant això, el MONTEPIO revelarà a les autoritats publiques competents les dades que li siguin requerides de conformitat amb la llei. Les dades personals podran ser conservades fins i tot una vegada finalitzades les relacions amb l’Usuari, exclusivament per a les finalitats indicades anteriorment i , en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a disposició d’autoritats administratives o judicials.

L’Usuari autoritza al MONTEPIO a comunicar les esmentades dades a tercers que formin part del grup d’empreses del MONTEPIO, per a la seva utilització amb les finalitats indicades en els paràgrafs anteriors.

El lliurament de dades personals mitjançant els formularis de la web o app suposa l’autorització expressa de l’Usuari per realitzar el tractament indicat en paràgrafs anteriors.

Així mateix, la utilització de la pàgina web o app del MONTEPIO suposa que l’Usuari ha llegit, entès i acceptat les condicions expressades en aquest document, donant expressament el seu consentiment perquè les seves dades personals siguin incorporades a un fitxer sota la titularitat i responsabilitat del MONTEPIO i tractades de conformitat amb l’establert en aquest document.

POLÍTICA DE COOKIES

El MONTEPIO pot utilitzar cookies quan un Usuari navega per les pàgines de la web. Aquests cookies s’associen únicament amb el navegador del dispositiu i no proporcionen per sí les dades personals de l’Usuari, que té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i impedir-ne la seva instal.lació. Per ampliar informació cal consultar les instruccions del navegador que s’utilitzi. Per utilitzar aquesta web no resulta imprescindible que l’Usuari permeti la instal.lació de cookies. De conformitat amb l’establert en aquest document, l’Usuari coneix i accepta l’ús de cookies per part del MONTEPIO, si bé pot configurar el navegador per ser avisat d’això i impedir la instal.lació de cookies.

Aquest lloc web fa servir cookies pròpies i de tercers per millorar l’experiència de navegació, i oferir continguts i serveis d’interès.
En continuar la navegació entenem que s’accepta la nostra política de cookies.Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close